Werkwijze

De logopediepraktijk is direct toegankelijk (DTL).
Rechtstreeks, dat wil zeggen zonder verwijzing van uw huisarts, of specialist, kunt u bij Logopedie Totaal terecht. Sommige zorgverzekeraars vereisen nog wel een verwijsbrief voor logopedie. Informeert u daarvoor bij uw eigen zorgverzekeraar.

U kunt zich telefonisch aanmelden, of per e-mail via het aanmeldformulier. Zie envelop: 'afspraak maken'.

Bij DTL zal eerst een logopedische screening plaatsvinden. Aan de hand van de gegevens wordt bepaald of u meteen voor logopedie in aanmerking komt, of nader onderzocht moet worden door bijvoorbeeld een KNO-arts.

Daarna volgt een intake gesprek. Bij de intake wordt u verzocht uw verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Vervolgens zal ik onderzoeken en/of testen afnemen om een diagnose te kunnen stellen. Soms zijn daarnaast gegevens van derden nodig om een goed beeld te vormen van de problematiek. Voor toestemming tekent u een formulier.

Volgende