Praktijkadres:
Oosteinde 137
2271 EE Voorburg

Telefoon/WhatsApp/sms:
06 -246.88.136

E-mail:
desiree.prinzen@ziggo.nl

KvK:
27365384

logopedie-totaal-over-mij
logopedie-totaal-logo-2
logopedie-totaal-over-mij-mobiel

Praktijkadres:
Oosteinde 137- 2271 EE Voorburg
Telefoon/WhatsApp/sms:
06 -246.88.136
E-mail: desiree.prinzen@ziggo.nl
KvK: 27365384

Over mij

In 1994 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam, scriptie Trinity College in Dublin. Na waarnemingen in verschillende particuliere praktijken en in ziekenhuis MCH Antoniushove Leidschendam/Voorburg, heb ik gewerkt in een verzorgings- en verpleeghuis in Den Haag. Ik ben een eigen logopediepraktijk gestart in 1997 in Leidschendam. Toen heb ik in 2007 een uitstap gemaakt naar het basisonderwijs (verkorte deeltijd PABO in Den Haag) en heb ik als docent lesgegeven aan studenten van de PABO InHolland in Dordrecht. Sinds 2010 ben ik met veel plezier weer een eigen solopraktijk begonnen: Logopedie Totaal in Voorburg.

Volwassenen en kinderen met uiteenlopende logopedische problematiek, met diverse culturele achtergronden, een- of meertalig,  maken voor mij het werken als logopedist uitdagend en afwisselend. Zelfs na meer dan 26 jaar vind ik logopedie nog steeds een prachtig vak.

Kwaliteit en ontwikkelingen in mijn vak behoud ik door het volgen van cursussen, workshops en opleidingen. Enkele voorbeelden zijn:  PROMPT I en Hodson and Paden (articulatie/spraak), Méer dan larynxmanipulatie en Lax Vox (adem- en stem), TOS en Taalproblemen bij Meertaligheid (tos/taal), Taal in Blokjes (spelling en lezen), OMFT verdieping (tandheelkunde/logopedie), NVLF congres (jaarlijks).

Ik ben lid van de NVLF, ik heb overleg met collega’s in kwaliteitskring Allround Haaglanden en met eerstelijnszorgverleners van Lijn 1, huisartsen, tandartsen, orthodontisten, leerkrachten, IB’ers, en verwijzende instanties zoals Kentalis. Tevens sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het register OMFT.