Praktijkadres:
Oosteinde 137
2271 EE Voorburg

Telefoon/WhatsApp/sms:
06 -246.88.136

E-mail:
desiree.prinzen@ziggo.nl

KvK:
27365384

logopedie-totaal-behandelingen-2
logopedie-totaal-logo-2
logopedie-totaal-behandelingen-mobiel

Praktijkadres:
Oosteinde 137- 2271 EE Voorburg
Telefoon/WhatsApp/sms:
06 -246.88.136
E-mail: desiree.prinzen@ziggo.nl
KvK: 27365384

Behandelingen

Afwijkende mondgewoonte

Kinderen die kwijlen, verkeerd slikken, duim-, speen- of vingerzuigen, liplikken, open mondgedrag, of een lage tongligging in rust hebben. Er kan sprake zijn van verminderde sensoriek en/of motoriek in en rond de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen afwijkingen aan het gebit, kaak, lippen, wangen en tong, maar ook onduidelijk spreken veroorzaken, zoals lispelen of slissen. Bij Logopedie Totaal worden o.a. versterkende oefeningen, OMFT en mondmassage gegeven. Volwassenen, die door een neurologische oorzaak niet meer goed kunnen kauwen of slikken, kunnen gebaat zijn met logopedie. In samenwerking met een diëtist kan de samenstelling van het eten/drinken afgestemd worden.

Adem en stem

Hyperventilatie, heesheid, stemverlies, keelpijn na het spreken, een te zachte stem, zingen in een te hoge of lage toonsoort. Dit kan komen door verkeerd adem- en stemgebruik of stemmisbruik (schreeuwen). Ten gevolge daarvan kunnen afwijkingen op de stembanden ontstaan, zoals stembandknobbels of -poliepen. Een KNO-arts onderzoekt deze afwijkingen middels een kleine camera. Bij Logopedie Totaal leert u een juiste houding, adem- en spreektechniek aan. Omgevingsfactoren zoals: roken, droge lucht, of stress hebben invloed op uw stemconditie.

Spraak

Bij volwassenen spreekt men over dysartrie als zij onduidelijk spreken ten gevolge van hersenletsel, zoals een infarct of bloeding. Bij kinderen kunnen bepaalde klanken zich nog niet goed ontwikkeld hebben. Ze laten dan klanken weg, vervangen deze of spreken meerlettergrepige woorden verkeerd uit. Broddelen is het te snel en slordig uitspreken van woorden. Stotteren is als het ritme van het spreken verstoord is. Wanneer Nederlands uw tweede taal is, kunnen bepaalde klanken moeilijk zijn. Hierbij kan ik u helpen.

Taal

Bij kinderen gaat het over een taalontwikkelingsstoornis als het taalbegrip en/of het uiten van taal ten opzichte van leeftijdsgenootjes achterblijft. Het kind praat nog niet of nauwelijks, de woord- en zinsvorming zijn onvoldoende, of het weet niet hoe en in welke situatie bepaalde woorden te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld komen door een te kleine woordenschat, ontbreken van taal/communicatieregels, aanleg. Bij meertaligheid zijn de problemen dan in alle talen merkbaar. Bij volwassenen spreekt men over afasie als taalproblemen door hersenletsel zijn veroorzaakt. Ook het lezen, spellen en schrijven van taal kan  problemen geven. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie. Logopedie Totaal kan hulp bieden.