Waarom logopedie?

Logopedie is voor iedereen, jong en oud, met communicatieproblemen op het gebied van afwijkende mondgewoonten, stem, spraak, taal en gehoor. Waar moet u dan aan denken?

Afwijkende mondgewoonten:
Kwijlen, verkeerd slikken, duim-, speen- of vingerzuigen, liplikken, open mondgedrag. Er kan sprake zijn van een verminderde sensoriek en/of motoriek in en rond de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen afwijkingen aan het gebit, kaak, lippen, wangen en tong, maar ook onduidelijk spreken veroorzaken, zoals lispelen of slissen.Volwassenen die door een neurologische oorzaak niet meer goed kunnen kauwen, of slikken kunnen gebaat zijn met logopedie. In samenwerking met een diëtist kan de samenstelling van het eten/drinken afgestemd worden.

Stem:
Heesheid, stemverlies, keelpijn na spreken, te zachte stem. Dit kan komen door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Ten gevolge daarvan kunnen irritaties op de stembanden ontstaan, zoals stembandknobbels of –poliepen. Omgevingsfactoren zoals: roken, droge lucht, of stress kunnen uw stemconditie beïnvloeden. Zie: www.ieder1stem.nl voor een stemtest.

Volgende